ImPaCT

Improving Parents as Communication Teachers

ImPaCT is een wetenschappelijk onderbouwde oudertraining voor gezinnen met jonge kinderen met (een vermoeden van) autisme.

ImPaCT staat voor 'Improving Parents As Communication Teachers' of anders gezegd 'ouders versterken als lesgevers in communicatie. Doordat dit programma ouders nauw betrekt kan je als ouder in veel dagdagelijkse situaties oefenen en de ontwikkeling van je kind stimuleren. Deze oudertraining helpt ouders bij het stimuleren van de sociale betrokkenheid, taal, sociale imitatie en het spel van hun kind.

Kinderen met autisme leren immers niet op dezelfde manier als typisch ontwikkelende kinderen. Daarom moeten ouders vaak op een andere manier met hun kind met ASS omgaan opdat het kind voluit zou kunnen ontwikkelen.

Voor wie?

Ouders van kinderen met een (vermoeden van) autismespectrumstoornis, met een leeftijd van 1,5 tot 6 jaar. Waarbij er moeilijkheden worden opgemerkt op vlak van de ontwikkeling van taal, sociale interactie en spel.

Enkele voorbeelden:

  • Mijn kind is niet betrokken op mezelf of anderen.
  • Mijn kind reageert niet op zijn naam.
  • Mijn kind speelt weinig of op een heel andere manier met speelgoed
  • Mijn kind maakt weinig oogcontact
  • Mijn kind gebruikt weinig/geen gebaren of taal om zich duidelijk te maken.
  • ...

Wat en  hoe?

Er wordt gestart met een intakegesprek om zicht te krijgen op jullie hulpvraag en om samen te bekijken hoe we het traject gaan vormgeven. Dit kan voor elk gezin anders zijn.

Daarna volgt een spelobservatie om te kijken hoe ouder en kind contact maken en samen spelen. Van daaruit gaan we samen een vragenlijst invullen om tot concrete ontwikkelingsdoelen te komen.

Bij start van het eigenlijke traject wisselen informatiesessies en oefensessies elkaar af. Tijdens de informatie sessies wordt er ingegaan op de verschillende technieken die er gebruikt worden. Dit gebeurt aan de hand van powerpoints en voorbeelden.

Tijdens de oefensessies wordt er in de spelkamer samen met de ouders stap voor stap geoefend in het toepassen van de verschillende technieken.

Bij wie?

Silvie Vermeulen