Integratieve therapie

Every heart has a story to tell

De integratieve therapeut wil jouw verhaal horen! Welke obstakels ben je tegengekomen? Heb je soms het gevoel de weg kwijt te zijn? Welke emoties ben je al op je pad tegengekomen: verdriet, verlies, pijn,...? Elk gevoel mag er zijn! Samen ontrafelen we jouw verhaal en volg ik jouw tempo vanuit respect voor ieders eigenheid en beleving.

Wie we zijn en hoe we ons voelen, ontwikkelt zich steeds in relatie tot anderen. In interacties is er sprake van een constante, wederzijdse beïnvloeding. Als het moeilijk loopt , kan je de verbinding met jezelf of je omgeving verliezen. We bouwen op je pad aan een gevoel van 'van betekenis te zijn voor anderen', van 'ergens bij te horen' , van 'verbinding' en van 'jezelf' te zijn! Therapeutische interventies zijn belangrijk om het verleden beter te begrijpen en inzicht te verkrijgen in de impact ervan op het heden. Op die manier kom je tot verwerking, aanvaarding en kunnen we de focus verleggen op de toekomst: op je eigen krachten en mogelijkheden om je verhaal verder te schrijven/te vertellen, zoals jij dat wilt.

Binnen integratieve therapie gaan we samen op zoek naar de aanpak die voor jou het beste aanvoelt. Een goede therapeutische relatie is hierbij essentieel alsook het inzetten van verschillende methodieken, onder andere uit de cognitieve gedragstherapie, de contextuele therapie en het oplossingsgerichte kader. Iedereen en elk verhaal is uniek! 

Welke thema's

 • Angsten
 • Traumaverwerking
 • Verlieservaringen
 • Hechtingsproblematieken
 • Moeilijkheden met het omgaan met anderen (gezinsleden, leeftijdsgenoten,...)
 • Gedrags- en emotionele moeilijkheden
 • Adoptie of pleegzorg gerelateerde problematieken
 • Innerlijke conflicten
 • Omgaan met ingrijpende situaties uit je leven
 • Verwerking trauma's uit de kinder- en jeugdperiode
 • Kind- ouderproblemen
 • Familiale moeilijkheden
 • Relationele problemen
 • Depressie en burn-out
 • Identiteit
 • Traumaverwerking
 • ......

Voor wie?

Integratieve therapie kan individueel maar ook samen als koppel of gezin. 

Voor jongeren en volwassenen.

Bij wie kan je hiervoor terecht?

Cindy Bruynseels

Afspraak maken

Contact

0478/78.58.55

cindy@hetsleutelbloempje.be