Kim De Meijer

Maatschappelijk assistent - Spelcounselor

Kim De Meijer studeerde in 2002 af als maatschappelijk werker. Sinds haar studies is ze werkzaam binnen een centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB).

Door individueel aan de slag te gaan met kinderen en jongeren merkte ze dat gewone gesprekken vaak onvoldoende waren om tot inzicht te komen in de belevingswereld van het kind en dat je meer kon bereiken via het gebruik van spel om een verandering teweeg te brengen.

Daarom heeft ze een bijkomende opleiding client-centered spelcounseling gevolgd en deze succesvol afgerond in 2015.

Vanaf 2017 sloot ze zich aan bij 'Het Sleutelbloempje' als zelfstandig spelcounselor om zich nog meer te kunnen geven in het helpen van kinderen, jongeren en ouders.

Kim is graag buiten, speelt graag en houdt van actief bezig te zijn!

Haar leuze is: "Volg je hart, gebruik je verstand, leef je droom!"

Diploma's & vormingen

  • Bachelor sociaal werk met de optie maatschappelijk werk (2002)
  • 3-jarige opleiding via het CLB rond leerlingbegeleiding vanuit het leertheoretisch model, met als eindwerk een casus rond separatie-angst (2007-2010)
  • Verschillende opleidingen binnen het CLB vooral rond gesprekstechnieken (o.a. motiverende gespreksvoering), kort oplossingsgericht werken (kids skills), handelingsgericht werken, werken met gezinnen in verontrustende situaties en stressbeheersing.
  • Postgraduaat client-centered spelcounseling (2015)
  • Postgraduaat oplossingsgericht begeleiden en hulpverlenen (2018)
  • Workshop Griefelen (2016)
  • Opleiding oplossingsgericht cognitief systemische counseling (2021)
  • Opleiding oplossingsgericht cognitief systemische therapie (io)

Aangesloten bij: 

  • Vlaamse Vereniging voor Spelcounselors- en therapeuten vzw (VVSpel)
  • Vlaamse Vereniging van Deskundigen in de Oplossingsgerichte cognitieve en systemische therapie opvoedkunde en coaching (VVDO)

Contact

0483/02.13.07

kim@hetsleutelbloempje.be

Kim is aanwezig op woensdag namiddag, woensdag avond en zaterdag voormiddag.