Praktisch

-

Aanmelden
Je kan je aanmelden via mail, telefonisch of via het online platform op onze website.

Na de aanmelding bekijken we uw vraag, en wordt u uitgenodigd voor een eerste intakegesprek door één van ons. Aan de hand van uw vraag stippelen we samen een traject uit.

Wanneer er sprake is van een echtscheidingssituatie kan begeleiding pas worden opgestart wanneer beide ouders hiervoor hun toestemming geven, tenzij ouderlijke gezag door een rechter werd toegewezen aan één van de ouders.


Verwittigen bij afwezigheid
Wanneer een afspraak niet kan worden nagekomen, vragen wij u om de praktijk hiervan binnen 24 uur van op de hoogte te brengen. Verwittigen kan via mail of telefonisch. Wanneer er niet tijdig wordt verwittigd zal 50% van de sessie toch in rekening worden gebracht.


Beroepsgeheim
Alles wat er gedurende een sessie verteld en genoteerd wordt, valt onder het beroepsgeheim. De counselor mag inhoudelijk geen mededelingen doen aan derden zonder toestemming.


Aarzel niet om ons te contacteren bij vragen voor meer informatie over ons aanbod.