Spelcounseling

Play is the highest form of research - Albert Einstein

Voor kinderen is het vaak moeilijk om wat er in hun hoofd omgaat onder woorden te brengen. Spelen is voor hen een natuurlijke manier om dingen te verwerken.

Spelcounseling is een methode waarin het kind via spel uiting geeft aan zijn of haar gedachten en gevoelens. De spelkamer is voor kinderen een veilige plaats om uiting te geven aan deze gedachten en gevoelens omdat de grens tussen realiteit en fantasie deels vervaagd.

De counselor speelt mee om al doende de beleving te begrijpen en om met het kind de beleving te onderzoeken en te veranderen.

Binnen de spelkamer wordt er ook gebruik gemaakt van andere methoden (zandbakspel, werken met verhalen, relaxatie..) afgestemd op de noden van het kind.

Er wordt steeds nauw samengewerkt met de ouders en wanneer nodig vindt er overleg plaats met de school of andere betrokkenen.

Voor wie?

Spelcounseling kan voor kinderen van 4 tot 12 jaar 

Wanneer kan spelcounseling  helpen?

 • angst
 • somberheid - teruggetrokkenheid
 • niet goed in je vel zitten
 • weinig zelfvertrouwen - laag zelfbeeld - faalangst
 • gedrags- en emotionele problemen
 • slaapproblemen
 • verlies van een dierbaar persoon
 • scheiding van de ouders
 • traumaverwerking
 • vaak boos en agressief worden
 • het begrijpen en omgaan met een diagnose (ADHD, autisme,...)
 • pestproblematiek
 • verstandelijke beperking
 • hooggevoeligheid
 • ...

Door wie?

Silvie Vermeulen

Bieke De Rijck

Cindy Bruynseels

An Van Gompel