Spelenderwijs Verbinden en Stimuleren

Spelenderwijs Verbinden en Stimuleren is een trainingsprogramma dat gericht is op het versterken van de verbinding tussen ouder en kind, waardoor het stimuleren van de ontwikkeling op verschillende gebieden vlotter verloopt. 

Deze training maakt gebruik van verschillende technieken uit het ImPaCT-programma (een wetenschappelijk onderbouwde oudertraining voor gezinnen met jonge kinderen met (een vermoeden van) autisme), speltechnieken en verschillende vaardigheden om de ontwikkeling te stimuleren.

Doordat dit programma ouders nauw betrekt kan je als ouder in veel dagdagelijkse situaties oefenen en de ontwikkeling van je kind stimuleren. Deze oudertraining helpt ouders bij het stimuleren van de sociale betrokkenheid, taal, sociale vaardigheden en het spel van hun kind.

Kinderen met autisme leren immers niet op dezelfde manier als typisch ontwikkelende kinderen. Dit vraagt van ouders vaak om op een andere manier met hun kind met ASS om te gaan opdat het kind voluit zou kunnen ontwikkelen.

Voor wie?

Ouders van kinderen met een (vermoeden van) autismespectrumstoornis, met een leeftijd van 1,5 tot 6 jaar. Waarbij er moeilijkheden worden opgemerkt op vlak van de ontwikkeling van taal, sociale interactie en spel.

Enkele voorbeelden:

  • Mijn kind is niet betrokken op mezelf of anderen.
  • Mijn kind reageert niet op zijn naam.
  • Mijn kind speelt weinig of op een heel andere manier met speelgoed
  • Mijn kind maakt weinig oogcontact
  • Mijn kind gebruikt weinig/geen gebaren of taal om zich duidelijk te maken.
  • ...

Wat en  hoe?

Er wordt gestart met een intakegesprek om zicht te krijgen op jullie hulpvraag en om samen te bekijken hoe we het traject gaan vormgeven. Dit kan voor elk gezin anders zijn.

Daarna volgt een spelobservatie om te kijken hoe ouder en kind contact maken en samen spelen. Van daaruit gaan we samen een vragenlijst invullen om tot concrete ontwikkelingsdoelen te komen.

Bij start van het traject wisselen informatiesessies en oefensessies elkaar af. Tijdens de informatie sessies wordt er ingegaan op de verschillende technieken die er gebruikt worden. Dit gebeurt aan de hand van slides en voorbeelden.

Tijdens de oefensessies wordt er in de spelkamer samen met de ouders stap voor stap geoefend in het toepassen van de verschillende technieken.

De infosessies kunnen ook digitaal doorgaan.

Bij wie?

Silvie Vermeulen