Baby therapie

In tegenstelling tot wat vroeger werd gedacht, komen baby's niet als een ongeschreven blad ter wereld. Vanaf conceptie en in de baarmoeder zijn baby'tjes al heel bewuste wezentjes. Ze staan erg in verbinding met de moeder en worden als het ware gemarineerd in haar gevoelens. 

Gebeurd er iets heel heftigs in het leven van de ouders kan dit van invloed zijn op hun baby'tje. Ook een bevalling of postpartumperiode kunnen baby'tjes als heftig of traumatisch ervaren. Als baby's iets te 'vertellen' hebben gaan ze dit dus tonen via lichaamstaal (baby body language).

Baby's hebben nog geen (verbale) taal om aan te geven waar ze last van hebben, wat maakt dat ze misschien veel huilen of net het omgekeerde, amper huilen. Of waarom ze met veel onrust zitten tijdens de nacht, enz... . 

Samen kunnen we gaan kijken waar jou kindje last van heeft en wat hij of zij je wil vertellen. In die eerste levensjaren is het proces van regulatie en co-regulatie erg belangrijk, waarbij van jullie als ouders veel gevraagd wordt. Tijdens de sessies babytherapie worden jullie hierin als ouders ondersteund en gaan we samen zoeken naar de betekenis van wat jullie baby'tje toont.

Dit gebeurd altijd in afstemming met jullia als ouders en in een veilig kader.

Voor wie?:


A A N B O D

Babytherapie bij traumatische bevalling, regulatieproblemen (huilen, voeding, slaap,...), hechtingsmoeilijkheden,... .

Wanneer kan babytherapie  iets voor jou zijn?

  • Er was sprake van een traumatische bevalling
  • Er is sprake van regulatieproblemen (veel huilen, moeilijkheden qua voeding, slaapproblemen
  • Je maakt je zorgen over de verbinding met je baby
  • ...

Afspraak maken