Cindy Bruynseels

Integratieve psychotherapeut - Spelcounselor


Cindy Bruynseels is integratieve psychotherapeute. Voordien studeerde ze af als maatschappelijk werkster en als client-centered spelcounselor. Zelf is ze moeder van twee tieners die, zoals alle opgroeiende pubers, voor de nodige uitdagingen zorgden om hun eigen weg in het leven te vinden.

Relaties, ouderschap, de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen en het welbevinden van individuen staan vaak onder druk. Dit kan gevoelens van onzekerheid, angst, verdriet, boosheid,... oproepen. Mensen helpen in hun zoektocht naar antwoorden, hoop, verbinding en (relationeel) herstel hebben Cindy altijd bijzonder geboeid.

Zowel kinderen, jongeren, volwassenen als koppels kunnen bij Cindy terecht. Ook kunnen ouders bij haar terecht voor gezins- en opvoedingsondersteuning. Er wordt gebruik gemaakt van gesprekstechnieken maar eveneens van creatieve methodieken om op zoek te gaan naar een andere taal voor wat er vanbinnen bij de cliënt leeft (verf, klei, zandspel, duplo).

Thema's die haar in het bijzonder liggen zijn rouw en verlies in de brede zin (onder meer scheiding, pleegzorg, adoptie,...), traumatische gebeurtenissen, angst, sociale problemen en emotionele problemen. Ook de ouder/opvoeder - kind relatie, in het bijzonder de gehechtheid en mogelijke moeilijkheden/obstakels in deze relatie, hebben steeds haar interesse gewekt. Zo volgde ze nog de opleiding Basic Trust alsook een jaaropleiding bij Rapunzel rond het traumasensitief werken met kinderen, jongeren en volwassenen. 

Naast haar werk in 't Sleutelbloempje is Cindy al meer dan 20 jaar werkzaam binnen de Bijzondere Jeugdzorg. Sinds 2010 werkt ze voor Pleegzorg Provincie Antwerpen waar zij coördinator is van Behandelingspleegzorg.

I am not what has happened to me, I am what I choose to become."

Diploma's & vormingen

  • Bachelor Maatschappelijk werk (afgestudeerd in 1997)
  • Ouderbegeleiding aan de Interactieacademie (2010)
  • Postgraduaat Clïent-centered spelcounseling (2013)
  • Integratieve psychotherapie (2016)
  • Verschillende opleidingen binnen pleegzorg (systemisch werken, signs of safety, geweldloos verzet, pleegkinderen versterken in verbinding, Video-interactie positief ouderschap, traumagerichte begeleiding, hechting, duplomethodiek,...)
  • Traumasensitief werken met kinderen, jongeren en hun gezin vanuit een interrelationeel en ontwikkelingsgericht kader (2020)
  • Basisvorming sociaal emotionele ontwikkeling (SEO) (2021)
  • Videofeedback behandeling bij problematische gehechtheid en trauma (Basic Trust) (2021)
  • Aangesloten bij: Belgisch Nederlandse Vereniging voor Integratieve Psychologie (BNVIP)

Contact

Cindy is aanwezig op dinsdag en donderdag avond

0478/78.58.55

cindy@hetsleutelbloempje.be